وبگاه شخصی سيد مهدي جعفري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. مهدوی خزاعی، ک.، جعفري، س.م.، قربانی، م. و همتی کاخکی، ع. , بهینه سازی استخراج آنتوسیانین گلبرگ زعفران به کمک روش سطح پاسخ, نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, 1393, شماره (3), 50-37
 2. گنجه، م.، جعفري، س.م.، , بررسی سینتیک تخریب رنگ رب گوجه فرنگی در طی فرایند حرارتی و مدل سازی این تغییرات با روش سطح پاسخ, مجله‌ تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی , 1393, در حال چاپ
 3. رضایی ارمی، س.، جعفري، س.م.، خمیری، م. و بیات، ه. , خراج عصاره پوسته گردو واریته شهمیرزادی و تاثیر حلال و روش استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصله, علوم غذایی و تغذیه , 1393, در حال چاپ
 4. حاجی بگلو، ع.، سوداگر، م.، حسینی، س.ع. و جعفري، س.م. , بررسی اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی کورکوروس الیتوریوس بر روی برخی فاکتورهای تولید مثلی و رشد در ماهی دم شمشیری, فصلنامه محیط زیست جانوری , 1393, در حال چاپ
 5. بهمنی، ع.ا.، جعفري، س.م.، و شهیدی، س.ا. , مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی بادمجان , علوم غذایی و تغذیه, 1393, در حال چاپ
 6. آقایی، ز.، جعفري، س.م.، قربانی، م. و همتی، خ. , تأثیر روش¬های مختلف خشک¬کردن بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی و حسی زعفران , مجله علوم وصنایع غذایی ایران, 1393, در حال چاپ
 7. هاشمی طباطبایی، ر.، میرزایی، ح.ا.، محمدی نافچی، ع.ر. و جعفري، س.م.، , بررسی اثر نانوذرات بر خواص مکانیکی و نفوذپذیری فیلم های ترکیبی ژلاتین ماهی سردآبی و کاپاکاراگینان, مجله الكترونيك فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1393, در حال چاپ
 8. نصراله زاده، ا.، جعفري، س.م.، و اکبری، ا. , نقش بسته بندی در صادرات پسته ایران , مجله علوم و فنون بسته بندی, 1393, شماره (5), 25-18
 9. سمایی، س.پ.، صادقی ماهونک، ع.ر.، قربانی، م. و جعفري، س.م. , اهميت و شناخت تركيبات شيميايي صمغ هاي مترشحه ي گياهي, مجله فناوری نوین غذا , 1393, شماره (46), 41-34
 10. رضایی ارمی، س.، جعفري، س.م.، خمیری، م. و بیات، ه. , استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگیهای آنتی¬اکسیدانی ترکیبات فنولی حاصل, فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ایران, 1392, شماره (29), 898-879
 11. دهناد، د.، میرزایی، ح.ا.، امام جمعه، ز.، جعفري، س.م.، و داداشی، س. , بررسی ویژگی¬های حرارتی و ضدمیکروبی نانوکامپوزیت¬های کیتوزان-نانوسلولز و تاثیر آن در افزایش مدت ماندگاری گوشت چرخ¬کرده, مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, 1392, شماره (8), 173-163
 12. دهناد، ج.، میرزایی، ح.ا.، امام جمعه، ز.، جعفري، س.م.، و داداشی، س. , بهینه¬سازی ویژگی¬های فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت¬های زیست¬تخریب¬پذیر کیتوزان-نانوسلولز, نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی , 1392, شماره (2), 242-229
 13. غیاثی، ح.، جبرائیلی، ش.، جعفري، س.م. و مقصودلو، ی. , طراحی و بهینه¬یابی سامانه رنگ¬سنجی نرم¬افزاری مواد غذایی, نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1392, شماره (9), 324-322
 14. زارعی یام، ب.، خمیری، م.، صادقی ماهونک، ع.ر. و جعفري، س.م.، , جداسازی و شناسایی باکتری¬های اسیدلاکتیک از چال در استان گلستان, مجله الكترونيك فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1392, شماره (5), 148-131
 15. خانزادی، م.، جعفري، س.م.، خدائیان، ف. و مقصودلو، ی. , فیلم مرکب حاصل از کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی 30% لاکتوز و پولالان در بسته بندی مواد غذایی, مجله علوم و فنون بسته بندی, 1392, شماره (4), 14-4
 16. جعفري، س.م. و هارونی، ا. , ارزیابی بسته¬بندی مواد غذایی از دیدگاه مهندسی و تعیین مدت ماندگاری محصولات غذایی بسته¬بندی¬شده , مجله علوم و فنون بسته بندی, 1392, شماره (4), 72-60
 17. گنجه، م.، جعفري، س.م.، و امان¬جانی، م. , استفاده از پوشش¬های با خاصیت ضدمیکروبی در بسته¬بندی مواد غذایی, مجله علوم و فنون بسته بندی, 1392, شماره (4), 25-18
 18. رفیعی، ز.، جعفري، س.م.، اعلمی، م. و خمیری، م. , ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ های زیتون رقم زراعی میشن به روش الایزا, فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ایران, 1391, شماره (28), 292-280
 19. امیری عقدایی، س.س.، اعلمی، م.، صادقي ماهونك، ع.ر. و جعفري، س.م. , تاثير بتاگلوكان جو بدون پوشينه به عنوان مقلد چربي بر ويژگي هاي فيزيكي شيميايي، بافتي و حسي سس مایونز, فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی, 1391, شماره (22), 154-141
 20. رضایی ارمی، س.، جعفري، س.م.، خمیری، م. و بیات، ه. , فعالیت آنتی¬اکسیدانی عصاره پوسته گردو واریته تویسرکانی و مقایسه فعالیت ضد رادیکالی آن با آنتی¬اکسیدان های سنتزی, فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی, 1391, شماره (22), 50-39
 21. رضایی ارمی، س.، جعفري، س.م.، خمیری، م. و بیات، ه. , مقایسه ویژگی¬های آنتی¬اکسیدانی عصاره¬ برگ گردو واریته تویسرکانی حاصل از دو روش استخراج غرقابی با حلال و استخراج به کمک امواج مایکروویو, نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1391, شماره (8), 234-219
 22. شعبانی، ج.، میرزایی، ح.ا.، حبیبی نجفی، م.ب.، جعفري، س.م.، دزیانی، م.، عزتی، ر.، نجف زاده، م. و شادنوش، م. , مدل سازی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شبه پنیر پروسس گستردنی برپابه پنبر فتای ایرانی, مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران , 1391, شماره (7), 362-355
 23. گنجه، م.، جعفري، س.م.، قنبری، و.، دزیانی، م.، عزتی، ر. و سلیمانی، م. , مدل سازی سینتیک خشک کردن پیاز در یک خشک کن بستر سیال مجهز به کنترل کننده رطوبت با استفاده از روش های رگرسیونی، منطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی, مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, 1391, شماره (7), 407-399
 24. دزیانی، م.، عزتی، ر.، شاکریان، م.، عمیدی، ف.، میرزایی، ح.ا.، جعفري، س.م.، و لاری پور هرات، ر. , بررسی خواص مهندسی و بیوفیزیکی پنیرهای فرآوری شده تحت تاثیر عوامل مختلف, مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, 1391, شماره (7), 448-441
 25. قنبری، و.، جعفري، س.م. و رشیدزاده، ش. , فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی, مجله علوم و فنون بسته بندی, 1391, شماره (3), 15-4
 26. کیا، ش.، میرزایی، ح.ا. و جعفري، س.م. , استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا - آلژینات, مجله علوم و فنون بسته بندی, 1391, شماره (3), 55-42
 27. جلیلی، ف. و جعفري، س.م. , پلیمرها و پلاستیک های زیست تخریب پذیر از منابع تجدیدپذیر برای بسته بندی, مجله علوم و فنون بسته بندی, 1391, شماره (3), 35-20
 28. حسین زاده، خ. و جعفري، س.م. , بسته بندی محصولات لبنی پروبیوتیک, مجله علوم و فنون بسته بندی, 1391, شماره (3), 101-90
 29. جبرائیلی، ش.، جعفري، س.م.، میرزایی، ح. ا.، قدس ولی، ع.ر. و قره خانی، م. , خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی دانه جو لاین های برتر استان گلستان, مجله علوم و فناوری غذایي, 1391, شماره (4), 54-47
 30. وطن خواه، م.، محمودی، ا.، الهامی راد، ا.ح. و جعفري، س.م. , طبقه بندی انواع سنسورهای دی اکسید کربن در بسته بندی های هوشمند مواد غذایی و کاربرد آنها در میوه ها و سبزی ها, مجله علوم و فنون بسته بندی, 1391, شماره (3), 24-16
 31. اسدپور، ا.، جعفري، س.م.، صادقي ماهونك، ع.ر. و قرباني، م. , ررسی ظرفیت امولسیون کنندگی و کف کنندگی و تاثیر اسیدیته و قدرت یونی بر این ویژگی ها در آرد حاصل از حبوبات مختلف, نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1390, شماره (7), 91-80
 32. رفیعی، ز.، جعفري، س.م.، اعلمی، م. و خمیری، م. , ویژگی های آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون و کاربرد آن در روغن آفتابگردان, فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی, 1390, شماره (21), 24-11
 33. طالعی، ا.، صادقي ماهونك، ع.ر.، قرباني، م.، جعفري، س.م. و اعلمی، م. , تاثیر فرآیند حرارتی بر خصوصیات شیمیایی و عملکردی آرد دانه گوجه فرنگی, نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1390, شماره (7), 107-99
 34. خوانچه گردان، م.ر.، رفیعی، ش.، کاشانی نژاد، م. و جعفري، س.م. , مدلسازي ضريب پخش رطوبت ورقه هاي نازك ليمو شيرين , فصلنامه مهندسی بیوسیستم ایران, 1390, شماره (42), 193-182
 35. رضایی ارمی، س.، جعفري، س.م.، خمیری، م. و بیات، ه. , ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ و پوسته سبز گردو حاصل از استخراج با امواج مایکروویو, مجله الكترونيك فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1390, شماره (3), 94-79
 36. ملک جانی، ن.، جعفري، س.م.، رحمتی، م.ه.، اسماعیل زاده، ا.، و میرزایی، ح.ا. , بهینه سازی فرآیند خشک کردن بستر سیال کلزا با استفاده از روش پاسخ رویه, پژوهش نامه گیاهان روغنی ایران , 1390, شماره (2), 46-33
 37. آل حسینی، ع.، توکلی پور، ح.، قدس ولی، ع.ر. و جعفري، س.م. , بررسی ویژگی های فیزیکی دو رقم نخودفرنگی, مجله علوم و فناوری غذایي, 1390, شماره (3), 50-43
 38. جلیلی، ف. و جعفري، س.م. , پلیمرها و پلاستیک های بسته بندی زیست تخریب پذیر برپایه نشاسته, مجله علوم و فنون بسته بندی , 1390, شماره (2), 53-38
 39. قره خاني، م.، قرباني، م.، ابراهيم زاده، م.ا.، جعفري، س.م. و صادقي ماهونك، ع.ر. , مقايسه روشهاي مختلف استخراج تركيبات فنلي و فلاونوئيدي از گياه گزنه, فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ایران , 1389, شماره (26), 405-389
 40. اسدپور، ا.، جعفري، س.م.، صادقي ماهونك، ع.ر. وقرباني، م. , بررسی میزان پروتئین محلول و ظرفیت جذب آب و روغن آرد حاصل از حبوبات مختلف, نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1389, شماره (6), 192-184
 41. امیری عقدایی، س.س.، اعلمی، م.، جعفري، س.م.، و صادقي ماهونك، ع.ر. , یژگی های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی بتاگلوکان استخراج شده از جو بدون پوشینه, نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1389, شماره (6), 296-286
 42. رفیعی، ز.، جعفري، س.م.، خمیری، م. و اعلمی، م. , تاثیر واریته و روش استخراج بر ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره برگ های زیتون, نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1389, شماره (6), 307-297
 43. طاهری گراوند، ا.، رفیعی، ش.، کیهانی، م. و جعفري، س.م. , ضریب پخش موثر و انرژی فعال سازی ریحان در خشک کردن لایه نازک با هوای داغ, مجله علوم و فناوری غذایي, 1389, شماره (2), 17-9
 44. وثوق، ا.ص.، خميري، م.، كاشاني نژاد، م. و جعفري، س.م., اثر عرق نعناع بر قابليت بقاي باكتريهاي پروبايوتيك در نوشيدني سنتي ايران (دوغ), مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان , 1388, شماره (16), 163-156
 45. علی پور، م.، كاشاني نژاد، م.، مقصودلو، ی. و جعفري، س.م. , بررسی اثر کاراگینان، دمای روغن و زمان سرخ کردن بر میزان جذب روغن در محصولات سرخ شده سیب زمینی, نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران , 1388, شماره (15), 27-21
 46. وثوق، ا.ص.، خميري، م.، كاشاني نژاد، م. و جعفري، س.م. , ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در دوغ حاوی عصاره کاکوتی, مجله علوم وصنایع غذایی ایران , 1388, شماره (6), 85-77
 47. مزيدي، م.، طاهري گراوند، ا. و جعفري، س.م. , شبیه سازی، محاسبه و امکان کاهش مصرف انرژی در فرآیند خشک کردن پاششی, مجله الكترونيك فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1388, شماره (1), 43-31
 48. مزيدي، م.، طاهري گراوند، ا. و جعفري، س.م. , استفاده از نرم افزار اكسل در طراحي و بهينه سازي خشك كن تسمه اي, مجله الكترونيك فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1388, شماره (1), 27-21
 49. قره خاني، م.، قرباني، م.، ابراهيم زاده، م.ا.، جعفري، س.م. و صادقي ماهونك، ع.ر. , اثر عصاره برگ گياه گزنه در جلوگيري از اكسيداسيون روغن سويا, مجله الكترونيك فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1388, شماره (1), 102-85
 50. غریب زاهدی، س.م.ت.، موسوی، س.م.، طاهری گراوند، ا.، جعفري، س.م. و رفیعی، ش. , بررسي اثر ميزان رطوبت بر ويژگي‌هاي فيزيکي ميوه سنجد, مجله الكترونيك فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1388, شماره (1), 120-103
 51. غریب زاهدی، س.م.ت.، طاهری گراوند، ا.، موسوی، س.م.، و جعفري، س.م. , بررسی اثر محتوی رطوبتی بر شاخص های فیزیکوشیمیایی دورقم عدس کشت شده در ایران, مجله علوم و فناوری غذایي , 1388, شماره (1), 69-57
 1. 41. Jafari, S.M., Khanzadi, M., Mirzaei, H.A., Dehnad, D., Khodaeian, F., and Maghsoudlou, Y., (2015). , Hydrophobicity, thermal and micro-structural properties of whey protein concentrate–pullulan–beeswax films” International Journal of Biological Macromolecules 80: 506-511.
 2. 1. Mokhtari, S., Jafari, S. M., Khomeiri, M., Maghsoudlou, Y. and Ghorbani, M. (2017)., "The cell wall compound of Saccharomyces cerevisiae as a novel wall material for encapsulation of probiotics" Food Research International 96: 19-26.
 3. (Jafari, S. M., Saremnejad, F. and Dehnad, D. (2017, "Nano-fluid thermal processing of watermelon juice in a shell and tube heat exchanger and evaluating its qualitative properties" Innovative Food Science & Emerging Technologies. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ifset.2017.04.003
 4. 3. Faridi Esfanjani, A., Jafari, S. M. and Assadpour, E. (2017). , Preparation of a multiple emulsion based on pectin-whey protein complex for encapsulation of saffron extract nanodroplets" Food Chemistry 221: 1962-1969.
 5. 4. Bakhshabadi, H., Mirzaei, H., Ghodsvali, A., Jafari, S. M., Ziaiifar, A. M. and Farzaneh, V. (2017)., "The effect of microwave pretreatment on some physico-chemical properties and bioactivity of Black cumin seeds’ oil" Industrial Crops and Products 97: 1-9.
 6. Azizi, D., Jafari, S. M., Mirzaei, H. and Dehnad, D. (2017). , "The Influence of Refractance Window Drying on Qualitative Properties of Kiwifruit Slices" International Journal of Food Engineering. 13. DOI: 10.1515/ijfe-2016-0201.
 7. 6. Gharibzahedi, S. M. T. and Jafari, S. M. (2017, "The importance of minerals in human nutrition: Bioavailability, food fortification, processing effects and nanoencapsulation" Trends in Food Science & Technology 62: 119-132.
 8. 7. Jafari, S. M., Ghalegi Ghalenoei, M. and Dehnad, D. (2017). , "Influence of spray drying on water solubility index, apparent density, and anthocyanin content of pomegranate juice powder" Powder Technology 311: 59-65.
 9. 8. Jafari, S. M., Jabari, S. S., Dehnad, D., and Shahidi, S. A. (2017, "Effects of thermal processing by nanofluids on vitamin C, total phenolics and total soluble solids of tomato juice" Journal of Food Science and Technology 54(3): 679-686
 10. 9. Jafari, S. M., Saremnejad, F., Dehnad, D. and Rashidi, A. M. (2017)., ). "Evaluation of performance and thermophysical properties of alumina nanofluid as a new heating medium for processing of food products" Journal of Food Process Engineering: DOI: 10.1111/jfpe.12544.
 11. 10. Mokhtari, S., Jafari, S. M. and Assadpour, E. (2017)., "Development of a nutraceutical nano-delivery system through emulsification/internal gelation of alginate" Food Chemistry 229: 286-295.
 12. 11. Mokhtari, S., M. Khomeiri, M., Jafari, S. M., Maghsoudlou, Y. and Ghorbani, M. (2017). , ). "Descriptive analysis of bacterial profile, physicochemical and sensory characteristics of grape juice containing Saccharomyces cerevisiae cell wall-coated probiotic microcapsules during storage" International Journal of Food Science & Technology 52(4): 1042-1048.
 13. 12. Yolmeh, M. and Jafari, S. M. (2017). , "Applications of Response Surface Methodology in the Food Industry Processes" Food and Bioprocess Technology 10(3): 413-433.
 14. 13. Mehrnia, M. A., Jafari, S. M., Makhmal-Zadeh, B. S., and Maghsoudlou, Y. (2017), “Rheological and release properties of double nano-emulsions containing crocin prepared with Angum gum, Arabic gum and whey protein” Food Hydrocolloids 66: 259-267.
 15. 14. Ghorbanzade, T., Jafari, S. M., Akhavan, S., & Hadavi, R. (2017), “Nano-encapsulation of fish oil in nano-liposomes and its application in fortification of yogurt” Food Chemistry 216: 146-152.
 16. 15. Assadpour, E., and Jafari, S. M. (2017)., “Spray Drying of Folic Acid within Nano-Emulsions; Optimization by Taguchi Approach” Drying Technology In Press, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07373937.2016.1242016
 17. 16. Jafari, S. M., Jabari, S. S., Dehnad, D., and Shahidi, S. A. (2017)., “Heat Transfer Enhancement in Thermal Processing of Tomato Juice by Application of Nanofluids” Food and Bioprocess Technology 10(2): 307-316.
 18. 17. Assadpour, E., Jafari, S. M., and Maghsoudlou, Y. (2017). , “Evaluation of folic acid release from spray dried powder particles of pectin-whey protein nano-capsules” International Journal of Biological Macromolecules 95: 238-247.
 19. 18. Shahi, T., Assadpour, E., and Jafari, S. M. (2016)., “Main chemical compounds and pharmacological activities of stigmas and tepals of “red gold”; saffron”. Trends in Food Science and Technology 58: 69-78.
 20. 19. Assadpour, E., Maghsoudlou, Y., Jafari, S. M., Ghorbani, M., and Aalami, M. (2016). , “Evaluation of Folic Acid Nano-encapsulation by Double Emulsions” Food and Bioprocess Technology 9(12): 2024-2032.

     بازديد : 51418
   Copyright © 2014
   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان