وبگاه شخصی سيد مهدي جعفري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
افزایش پایداری لیکوپن در پودر آب گوجه فرنگی ازطریق ریزپوشانی با روش خشک کردن پاششی (طرح مشترک به شماره 3652/4).  جعفری، س.م. (مجری)،  دوستی، س.ع.، امان جانی، م.، دزیانی، م. و عوض صوفیان، ع.  1395.  3652/4 شرکت صنایع غذایی کامنوش. ملی 
Production of spray-dried nanoencapsulated saffron extract and evaluation of its release kinetics (طرح بین المللی به شماره 309-14). سازمان یونسکو، ایتالیا. جعفری، س.م. (مجری)،  فریدی، ا. و اسدپور 1394 309-14 سازمان یونسکو، ایتالیا. بین المللی 
طرح ریزی فرآیند تولید ایزوله پروتئین سویا به روش خشک کردن پاششی- مدل¬سازی و بهینه¬سازی فرآیند و ارزیابی ویژگی¬های عملکردی محصول تولیدی (طرح مشترک به شماره 1541/4). شرکت صنعتی بهپاک بهشهر. جعفری، س.م(مجری مشترک میرزایی، ح.ا.، صادقی ماهونک، ع.ر.، اسدی، ز.، حیدری، م. و مختاری 1393 4/1541 شرکت صنعتی بهپاک بهشهر. ملی 
آسیب¬شناسی بهره برداری از ظرفیت سیلوهای موجود و راهبردهای افزایش بهره وری آنها  جعفری، س.م. (مجری)،  اخوان، س.، گنجه، م.، شیخی، م. و اسدپور، ا. 1393 20137/2 شرکت بازرگانی دولتی ایران- مرکز پژوهش های غلات. ملی 
کاربرد نانو سیالات در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله برای فرآوری حرارتی آب پرتقال  جعفری، س.م.   پورمیر، س.ی.، گنجه، م.، صارم نژاد، ف. و جابری، ح. 1393 56-324-93 . دانشگاه علوم كشاورزي داخلی(داخل دانشگاه) 
حذف آرسنیک با استفاده از جاذب کربن فعال مغناطیسی و زئولیت اصلاح شده نانو آهن صفر ظرفیتی از منابع آب شرب (پایلوت نیمه صنعتی)  جعفری، س.م.  دادبان، ی.، کاظمی، م.ج.، منوچهری، ف. و صارم نژاد، س.ف 1393  123632-7822 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان ملی 
میکروانکپسولاسیون رنگ طبیعی آنتوسیانینی و استفاده از آن به عنوان جایگزین رنگ سنتزی در فرمولاسیون ژله  جعفری، س.م.  اخوان، س. و اسدپور، ا. 1393 شماره 123583-10315 اداره کل استاندارد استان گلستان. ملی 
. فرآوری حرارتی آب گوجه فرنگی به کمک نانوسیالات در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله و ارزیابی ویژگی های کیفی و تغذیه ای محصول و مصرف انرژی در طی فرآیند  جعفری، س.م.  )، دوستی، س.ع.، امان¬جانی، م.، جباری، پ.، صارم¬نژاد، ف. و گنجه، م 1393 شماره 3681/4 شرکت صنایع غذایی کامنوش. ملی 
فرمولاسیون و بهینه¬سازی تولید پودر رب¬گوجه¬فرنگی توسط خشک¬کن¬پاششی و ارزیابی ویژگی¬های کیفی محصول تولیدی  جعفری، س.م.   دوستی، س.ع.، امان¬جانی، م.، دزیانی، ع.، اسدپور، ا. و گنجه، م 1393 شماره 3681/4 شرکت صنایع غذایی کامنوش. ملی 
بررسی و مقایسه انواع الگوهای جیره¬های غذایی میان وعده با ماندگاری بالا برای استفاده در شرایط مختلف عملیاتی و مأموریت های نظامی (زمینی، هوایی، دریایی و ویژه) جعفری، س.م.  فریدی، ا.، محمدی، ع. و اسدپور، ا 1392 شماره 91202090 مرکز تحقیقات لجستیک دانشگاه امام حسین (ع). ملی 
تاثیر نوع ورق فلزی و شرایط انبارداری بر خوردگی قوطی و بررسی تغییرات کیفی رب گوجه فرنگی درطی دوره نگهداری  جعفری، س.م.  دوستی، س.ع.، امان جانی، م. و اسدپور، ا.  1392 شماره 342/4 شرکت صنایع غذایی کامنوش. ملی 
تاثیر میزان بریکس، نمک و نیترات در رب گوجه فرنگی بر میزان خوردگی قوطی در طی دوره نگهداری  جعفری، س.م.  شریفی، ن.، امان جانی، م. و اسدپور، ا 1392 شماره 457/4 شرکت ایران قوطی. ملی 
بررسی و آسیب شناسی وضعیت کارخانجات نان صنعتی کشور  جعفری، س.م.   آل حسینی، ع.، کیا، ش.، بهشتی، پ. و اسدپور، ا 1392 شماره 16161/2 شرکت بازرگانی دولتی ایران- مرکز پژوهش های غلات. ملی 
طرح ارزیابی درونی گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی  جعفری، س.م.  رهبری، م.، میرزایی، ح.، کاشانی نژاد، م. و ضیایی فر، ا.م. 1392 شماره 52548 سازمان سنجش آموزش کشور. ملی 
طراحی و ساخت سامانه حرارتی هوشمند نانوسیالات و کاربرد آن در فرآوری حرارتی مواد غذایی مایع  جعفری، س.م.  میرزایی، ح.ا.، رشیدی، م. و صارم نژاد، س.م 1392 شماره 92013504 صندوق حمایت از پژوهشگران کشور. ملی 
بهینه¬سازی تولید افشانه زعفران  جعفری، س.م.  اسدپور، ا. و گازرانی، م 1392 شماره 601/92 شرکت زعفران بهرامن، مشهد داخلی(داخل دانشگاه) 
مدل سازی و بهینه سازی فرآیند تولید نان سنتی شاهرود (کاک) باهدف تولید یک محصول فراسودمند  جعفری، س.م.  اورنگ، س.م.، سرابی، ح. و مقصودلو، ی 1392 شماره 3093/4 شرکت آرنا نان شاهرود. داخلی(داخل دانشگاه) 
مدل سازي و بهينه سازي فرايند خشك كردن بسترسيال پیاز و فلفل دلمه ای با استفاده از مدل های تجربی، منطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی  جعفری، س.م.  قنبری، و. و گنجه، م.  1391 به شماره 8-305-91 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. داخلی(داخل دانشگاه) 
مدل سازي و بهينه سازي فرايند خشك كردن بسترسيال پیاز و فلفل دلمه ای با استفاده از مدل های تجربی، منطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی  جعفری، س.م.  باغبانی، ح.، آل حسینی، ع. و اسدپور، ا.  1391 شماره 8-305-91 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
. بررسي امكان بوجاري قبل از ذخيره¬سازي در سيلو جهت كاهش ضايعات و افزايش مدت ماندگاري جعفری، س.م.  باغبانی، ح.، آل حسینی، ع. و اسدپور، ا 1391 شماره 60/گ/1 . سازمان غله و خدمات بازرگانی منطقه دو. ملی 
بررسي امكان استفاده از گاز ازون، Co2 و ازت جهت افزايش مدت ماندگاري گندم در سيلوهاي ذخيره‌سازي  جعفری، س.م.   باغبانی، ح.، مقصودلو، ع.، اسدپور، ا. و آل حسینی، ع 1391 شماره 60/گ/ سازمان غله و خدمات بازرگانی منطقه دو ملی 
ارائه راهبردها، سیاست‌های عملیاتی و برنامه‌های اجرائی به منظور ارتقاء شاخص‌های صنایع غذايي جعفری، س.م.  آل حسینی، ع.، اسدپور، ا. و جلیلی، ف 1391 شماره 1093-11/68/180 مرکز مطالعات و پژوهش های بنیادی. صندوق توسعه ملی ر ملی 
استخراج روغن و گوسیپول پنبه دانه به کمک امواج مایکروویو و مقایسه آن با استخراج به روش سنتی  جعفری، س.م. (مجری مشترک)،  نوروزیه، ش.، تقوایی، م. و اسدپور، ا. 1390 به شماره 3683/4) موسسه تحقیقات پنبه ایران ملی 
بررسی چاه های آب شرب شهرستان علی آباد از لحاظ وجود باکتریهای آهن و سولفورزا به منظور ارایه راهکارهای افزایش کیفیت آب و رفع مشکلات انسداد جعفری، س.م.  دادبان، ی.، خمیری، م. و اسدپور، ا 1390 شماره 20/1391/م¬ت¬م/ن¬ی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان ملی 
بهینه¬سازی و مدل¬سازی استخراج و میکروانکپسوله کردن ترکیبات موثره زعفران  جعفری، س.م.  میرزایی، ح.ا.، اسدپور، ا.، رجبی، ح.، سرفرازی، م. و خزاعی، ک 1390 شماره 90000994 صندوق حمایت از پژوهشگران کشور. داخلی(داخل دانشگاه) 
کاربرد عصاره برگ زیتون در رب گوجه¬فرنگی فله و مدل¬سازی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی محصول در طول انبارداری برای ارزیابی عمر ماندگاری  جعفری، س.م.   دوستی، س.ع.، امان جانی، م.، اشکوری، پ.، قنبری، و. و گنجه، م. 1390 به شماره 3652/4 ). شرکت صنایع غذایی کامنوش داخلی(داخل دانشگاه) 
تهیه عصاره خشک زعفران به روش کپسوله¬کردن  رجب زاده، ق. جعفری، س.م 1390  پارک علم و فناوری خراسان رضوی داخلی(داخل دانشگاه) 
تهیه طرح توجیهی- فنی و اقتصادی احداث شهرک صنعتی آجیل و خشکبار مشهد  جعفری، س.م. (مجری مشترک)،  راعی، م. و آل حسینی، ع 1390 شماره 8627/712 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، پارک علم و فناوری خرا داخلی(داخل دانشگاه) 
شناسایی و مستندسازی مشخصات فنی و کاربردی انواع دستگاه ها و تجهیزات اندازه گیری کیفیت گندم، آرد و نان  جعفری، س.م.  پورمحمدی، ک. و اسدپور، ا 1389 شماره 2736-14/51 شرکت بازرگانی دولتی ایران- مرکز پژوهش های غلات ملی 
طراحی ، مدلسازی و شبیه سازی خشک کن پاششی نیمه صنعتی  جعفری، س.م.  مزیدی، م. و طاهری گراوند، ا 1388 شماره 310-3-90 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزيابي ويژگي هاي عملكردي حبوبات بومي ايران  جعفری، س.م.  صادقي ماهونك، ع. و كاشاني نژاد، م 1387 شماره 309-3-90 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. داخلی(داخل دانشگاه) 
. بررسي مشكلات نگهداري مواد غذايي در سردخانه هاي استان خراسان مرتضوي، س.ع جعفري، س.م 1377   ملی 


  بازديد : 51423
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان