وبگاه شخصی سيد مهدي جعفري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: سيد مهدي
نام خانوادگي: جعفري
دانشكده: صنایع غذایی
گروه آموزشي: مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: smjafari@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيعلوم و صنایع غذایی  ارومیه  ایران سال 1372 تا 137 
كارشناسي ارشدعلوم و صنایع غذایی  فردوسی مشهد ایران سال 1376 تا 137 
دكتريعلوم و صنایع غذایی (گرایش مهندسی)  کوئینزلند  استرالیا سال 1382 تا 138  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بهینه¬سازی انکپسوله کردن نانوامولسیون ها با روش خشک¬کردن پاششی
English: Encapsulation of nano-emulsions by spray drying

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استاد علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1396 ادامه دارد 
دانشیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1390 1396 
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1385 1390   تخصص اصلی
1-مهندسی فرآیند و ویژگی¬های فیزیکی مواد غذایی
2-انکپسوله¬کردن و خشک¬کردن پاششی انواع فرآورده¬های غذایی
3-بسته بندی های زیست تخریب پذیر و نانوتکنولوژی در صنایع غذایی
4-استخراج تركيبات غذايي از گياهان و غذاداروها و تولید و پایداری امولسیون
5-طراحی و ساخت ماشین¬آلات و طرح¬ریزی کارخانه¬های صنایع غذاییآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی، عربی و ترکی


تخصص اصلي :
مهندسی فرآیند در صنایع غذایی
  بازديد : 51420
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان