وبگاه شخصی سيد مهدي جعفري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: 1- "اصول پایه مهندسی" و "تجهیزات و تاسیسات کارخانه¬های مواد غذایی" برای دوره کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

2- اصول مهندسی صنایع غذایی (1) و (2)، "کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی" و "اصول طراحی کارخانه¬ها
كارشناسي ارشد: 8- "کاربرد کامپیوتر در طراحی و مهندسی" و "انتقال جرم و حرارت تکمیلی" برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی 9- "طراحی خط تولید آبزیان" برای دوره کارشناسی ارشد فرآوری شیلات 10- "عملیات واحد در صنای
دكتري: 12- "تکنولوژی مواد غذایی پیشرفته"،"سیاست¬ها و سیستم¬های بین¬المللی مواد غذایی" و "رئولوژی پیشرفته" برای دوره دکتری علوم و صنایع غذایی 13- "ویژگی¬های فنی دستگاه¬های صنایع غذایی"، "جداسازی پیشرفته" و &
  بازديد : 51419
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان